Dự án thi công lắp đặt cửa Khách sạn Ibis Saigon Airport – TP Hồ Chí Minh

  • Tên dự án: Khách sạn Ibis Saigon Airport
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô
  • Địa điểm xây dựng: Số 2 – Đường Hồng Hà – Quận Tân Bình – Tp Hồ Chí Minh
Dự án thi công lắp đặt cửa Khách sạn Ibis Saigon Airport - TP Hồ Chí Minh
Dự án thi công lắp đặt cửa Khách sạn Ibis Saigon Airport – TP Hồ Chí Minh
Dự án thi công lắp đặt cửa Khách sạn Ibis Saigon Airport - TP Hồ Chí Minh
Dự án thi công lắp đặt cửa Khách sạn Ibis Saigon Airport – TP Hồ Chí Minh

Trả lời