Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Tên dự án: Chung cư Thanh Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thanh bình Hà Nội
  • Địa điểm xây dựng: Ngõ 259 – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
Dự án thi công lắp đặt cửa chung cư Thanh Bình, Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời