Hệ thống gạch thẻ tự động
Đăng ký Đăng nhập

Ưu tiên thẻ Vina,Zing, Vietnammobi đến hết tháng. Viettel và Zing cần điền đúng SERI

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: 

- CardVip1sVn nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện khóa vv

ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 20% 12.5% 12.5% 12.1%
Đại lí 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13.5% 13.2%
Đại lí 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 14% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lí 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lí 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lí 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

Nhóm của bạn là: Siêu Vip


TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN